top of page
Header-2023.png

טיפולים אנרגטיים 

Head_Clouds.png

מה הם טיפולים אנרגטים?

טיפול אנרגטי הוא מונח כולל למגוון שיטות טיפול שעובדים על תדרים ומעגלים אנרגטים בגופנו הפיזי כדי להחזיר את האיזון ולהקל על מנגנוני הריפוי המולדים של גופנו.

טראומה, לחץ רגשי ונפשי, מערכות אמונה מגבילה, מצוקה גופנית, לחץ סביבתי ובלוקים אחרים לצמיחה האישית שלנו יכולים להיות מאוחסנים בשדות האנרגיה של גופנו, ומשפיעים על יכולתנו לתפקד במלוא הפוטנציאל שלנו.

שיטות טיפול אנרגטיות מקלות על תהליך הריפוי על ידי פינוי בלוקים בשדות האנרגיה, תיקון ואיזון מחדש של האנרגיה ויצירת מרחב לגוף כדי להגיע לרמת איזון אופטימלית ומשם לגשת ליכולתו הגלומה לרפא את עצמו.

*טיפולים אנרגטים אינם מהווים תחליף לטיפול רפואי מכל סוג.

שיטות הטיפול בהם אני עוסקת הם:

- אקסס בארס - מבית אקסס קונצ'סנס

- אקסס פייסליפט - מבית אקסס קונצ'סנס

- טיפולי גוף אנרגטים - מבית אקסס קונצ'סנס

- פרוטוקול גוף שמח - מבית Infinite Healing

- טיפול מקיף בשיטת המקור - מבית פטריסיה יהב

bottom of page