top of page

חומר למחשבה - תתמקדו במה שאתם חושבים על עצמכם

איך תגיבו אם אומר לכם שאף אחד לא באמת שופט אתכם?

זה לא ממש הגיוני לכם, נכון?


הרי.. הוא אמר לי ככה וככה והיא אמרה עלי את זה ואת זה והם דיברו עלי בדיוק כשיצאתי מהחדר..


לא! הם לא שפטו אתכם!


ברגע שאדם שופט מישהו למעשה הוא שופט את עצמו.


תחשבו על זה כמה פעמים מצאתם את עצמכם "שופטים" אדם אחר על משהו שהפריע לכם? מה באמת הפריע לכם באדם הזה?

שהם מרשים לעצמם ללבוש מה שבא להם? שהם מרשים לעצמם להתנהג בצורה מסויימת? אולי שלא דיברו בצורה "נכונה"?


עכשיו תחשבו - מה באמת הפריע לכם באדם הזה? האם זה משהו שאתם לא מרשים לעצמכם לעשות כי "ישפטו אתכם"?


רק להיום.. תתמקדו במה שאתם חושבים על עצמכם כשעולה לכם מחשבה "שיפוטית" ותראו מה באמת מפריע לכם.

לכן תדעו.. אולי תמשיכו את זה גם למחר ומחרתיים ותגלו מה עולה לכם, מה הדברים שמפריעים לכם בכם ותעזרו לכם להגשים את עצמכם.Comments


bottom of page