top of page

מה זה שיטת המקור?

טיפול מקיף בשיטת המקור


המקור זוהי אנרגיה אינסופית שנמצאת בכל אחד מאתנו.


האנרגיה נמצאת ב-3 מקורות:
1.מקור המיינד - התודעה שאחראי על המחשבות שלנו, על המוטיבציה
2. מקור הרגש - שאחראי על כל מנעד הרגשות (חיוביים ושליליים)
3. מקור הגוף - שאחראי על העשייה, האקטיביות, היצירתיות


כשאחד משלושת אלו אינו מאוזן, המקור (ה"אני" האמיתי) לא יוכל להופיע במלוא תפארתו.


במצב של חוסר איזון, נחווה קושי בתחומים שונים בחיינו.
זה יבוא לידי ביטוי בחוסר אהבה וקבלה עצמית, פחדים (שיכולים להפוך לחרדות), חוסר הגשמה עצמית, אמונות מגבילות, מחשבות של "אני לא מספיק..." "אני לא שווה..." בכאבים פיזיים, ובמחלות שונות.

כשמחשבה מקבלת פרשנות מוטעית, או רגש שלילי שלא קיבל מענה, חלקים בגוף מגיבים בכאב. זה מדרון תלול, והגלגל מתחיל להתגלגל במהירות.
בשיטת המקור מזהים את המקור שאינו מאוזן, עוצרים את הגלגל, ומחשבים מסלול מחדש.

בשיטת המקור נוגעים בכל שלושת המקורות ע"י טיפולי תת מודע, טיפולי מגע, טיפולים אנרגטים ותקשור עם הגוף.

אנו מפעילים את כל החושים, פותחים את התודעה ומשחררים את כל מה מגביל, מקטין, חוסם, מציק, כואב ועוד כלכך הרבה!

bottom of page